KWS
   
 

Siffror och fakta

KWS är ett av världens ledande företag inom växtförädlingen

  • Oberoende växtförädlingsföretag
  • Europeisk och världsmarknadsledande på sockerbetsutsäde
  • Företagets säte: Einbeck, Tyskland
  • Medarbetare: över 4.443 medarbetare inom KWS gruppen, varav c:a 1.800 arbetar inom forskning och förädling
  • Vi finns representerade med egna dotter- och holdingbolag i mer än 70 länder i världen
  • Världsomspännande nät av forsknings- och växtförädlingsstationer
  • Omsättningen 2013/2014 totalt: 1.178,0 milj. Euro
 

 
KWS