KWS
   
 

KWS gruppen

150 år av förädlingsframsteg

Sedan mer än 150 år är kvalitet och innovation nycklarna till framgång för KWS. Vår produktportfölj innehåller sockerbetor, majs och spannmål, men även oljeväxter som raps och solros. Våra marknader finns i den tempererade klimatzonen runt hela jordklotet.

Som pionjärer inom sockerbetsförädlingen har vi bidragit till att öka den genomsnittliga sockerskörden från 1.000kg till 10.000kg per hektar. Idag är vi det världsledande företaget inom sockerbetsutsäde, och alltjämt ett oberoende förädlingsföretag.

Våra forskare och vetenskapsmän koncentrerar sig på de varierande krav som lantbruket ställer; deras ständiga utmaning ligger i att hitta nya lösningar för förbättrad avkastning och teknisk kvalitet hos våra produkter.

15% av vår omsättning återinvesteras årligen i forskning och utveckling. Vi använder oss av de nyaste metoderna inom molekylärbiologi, växtförädling och utsädesforskning för att ständigt förbättra vår produktkvalitet. Som företag känner vi oss förpliktigade att leva upp till både allmänhetens och naturens krav. Därför anpassar vi ständigt våra förädlingsmål, metoder och produkter till de rådande kriterierna för en hållbar och försiktig användning av våra naturtillgångar.

Siffror och fakta

KWS är ett av de världsledande företagen inom växtförädling:

  • Oberoende förädlingsföretag
  • Ledande inom sockerbetsutsäde i Europa och i världen
  • Företagets huvudkontor ligger i Einbeck, Tyskland
  • Den huvudsakliga omsättningen kommer från sockerbetor, majs (inklusive oljeväxter) och spannmål
  • Mer än 3.000 medarbetare jobbar inom KWS runt om i världen, varav 700 inom forskning och utveckling
  • Aktiva i mer än 70 länder med mer än 40 lokala kontor och dotterbolag
  • Ett världsomspännande nätverk av forsknings- och förädlingsstationer