KWS
   
 

Metoder

Cell- och vävnadskulturer

Cell- och vävnadskulturer är en del av det vanliga förädlingsarbetet hos KWS. Värdefull groddplasma uppförökas i laboratoriet med metoder för vävnadskultur och förvaras långsiktigt in vitro (latin: i glas).