KWS
   
 

Utsädesproduktion

KWS POTATO B.V har som mål att producera och marknadsföra utsädespotatis av hög kvalité.Förutom Nederländerna, som är den region där vi har vår största utsädesproduktion, har KWS utsädesodlingar i så olika marknadsområden som Danmark, Frankrike, Storbrittanien och Ryssland, för att kunna tillgodose kundernas önskemål. KWS representanter på plats utgör grundplåten för att framgångsrikt genomföra detta internationella projekt.

Nederländerna är kända i hela världen för sina utsädespotatis. KWS POTATO B.V. har sitt säte i de bästa odlingsregionerna med ett tillhörande nätverk. Merparten av växtmaterialet kommer från de lätta till medelstyva lerjordarna i nord och nordväst, och från landets centrala delar. Dessa områden har stora fördelar genom sitt läge nära kusten, vilket minskar riskerna för sjukdomar och virusangrepp.

Produktionen av högkvalitativt basutsäde till KWS POTATO B.V. sker hos några utvalda, specialicerade odlare, som har stor erfarenhet av basutsädesproduktion av absoluta toppkvalité. Denna utsädespotatis används sedan av andra odlare för att producera handelsutsäde som går till export eller används för produktion av matpotatis i det egna landet. De flesta av dessa odlare använder de traditionella metoderna för klassisk klonselektion. Vid sidan av dessa ökar användandet av knölar framställda in vitro, sk. miniknölar, starkt.

KWS POTATO B.V. strävar inte bara efter att leverera utsädespotatis av hög kvalité, utan vill även vara delaktig i produktionen, förpackningen och transporten av produkten. KWS optimerar ständigt motsvarande processer i ett intensivt, nära och transparent samarbete med sina partners inom de olika områdena. Vårt mål är att erbjuda kunden ett servicepaket som främjar en bestående och framgångsrik affärsrelation.