KWS
   
 

Information KWS POTATO

KWS POTATOB.V. Polder Station

Efter en ettårig byggnationsfas befinner sig huvudkontoret för KWS Potato B.V idag på polderstationen i den holländska Noordoostpoldern. Denna unika plats med 96 välarronderade hektar mark knyter ihop forskning och utveckling, produktion och försäljning på ett ställe. Polderstationen erbjuder tillräckligt stora ytor för demoodlingar och försöksfält för alla grödor inom KWSgruppen, som t.ex majs, sockerbetor och spannmål. Men ändå ligger vårt huvudfokus här på potatis. Besökare är alltid välkomna för att själva se på våra framtidsprodukter här.

KWS Polderstation: Future inside

KWS POTATOs mission:

Vi sår för framtiden sedan 1856

Det världsomspännande behovet av hälsosamma och sunda näringsmedel gör att potatisen mer och mer hamnar i fokus.

Vår konkurrensfördel är att vi är aktiva i hela världen och hämtar styrka ur ständigt nya innovationer.

Ett mervärde för potatisodlaren är vårt motto.

KWS POTATO B.V. – TUBERIFIC PEOPLE