KWS
   
 

Fröproduktion - Planeringen

Produktionsplanering för sockerbetsutsäde
Produktionsplanering för sockerbetsutsäde

Produktionen av certifierat sockerbetsutsäde börjar redan två till tre år före sockerbetssådden med planering av sorter och mängder.

 

För varje sort uppskattas dess odlingspotential i de olika marknaderna/länderna och man räknar ut ett produktionsbehov. Efter sådd av basutsädet i augusti ett givet år, kan produktionsmängden anpassas på vintern (efter att försöksresultaten från de praktiska försöksodlingarna i de olika länderna har offentliggjorts).

 

Planeringen övervakas noggrant och uppdateras efter behov under hela produktionsprocessen av KWS sorter, för att kunna erbjuda utsäde av hög kvalitet som täcker hela utsädesbehovet av enskilda sorter, och samtidigt undvika en överproduktion. Produktionen av basutsädeskomponenterna påbörjas minst 4 år före sockerbetssådden.

 

 

 
KWS