KWS
   
 

LEONELLA KWS

 

 

 

KWS är känt för sina nematodtåliga betsorter. Efter några års paus erbjuder vi igen en nematodtålig sort, Leonella KWS. Sortens skördenivå är nästan samma som den hos normala sorter. Det finns en stor andel nematodsmittade åkrar i Finland, och gemensamma maskiner är vanliga inom betodlingen, så risken för nematodens spridning är märkbar. Genom att använda en nematodtålig sort säkrar Du betskörden och minskar risken för nematodens uppförökning.

KWS Sorter

Sortnamn
DIANA KWS Rhizomaniatålig
DARNELLA KWS Rhizomaniatålig
LEONELLA KWS Nematodsort

 
KWS