KWS
   
 

Betmjöldagg

Skadegörare: Erisyphe betae
Symptom:

Först uppträder ett stjärnformat grått svampmycel. Framför allt ovansidan av bladen täcks av ett gråvitt till vitt mycel. Vid starka angrepp blir bladen ljusgröna, gulnar och dör sedan.

Skadegörarens biologi:

Bästa temperaturen är 25–30°C och en relativ luftfuktighet under 50%. Svampen gynnas av torr och varm väderlek med låg relativ luftfuktighet och stark daggbildning. Vid längre ihållande regn kan svampbeläggingen sköljas av ifrån bladen.

Ekonomisk betydelse:

Svampen uppträder i alla områden där det odlas sockerbetor. Förlusten beror på när angreppen först uppträder, väderleksfaktorer som påverkar intensiteten på sjukdomsförloppet och hur stor del av plantorna som angrips. Större skador uppkommer bara i områden med gynnsamma klimatologiska betingelser.

Bekämpning:

Kemiska växtskyddsmedel är inte tillåtna, förutom med godkända svavelpreparat. En indirekt åtgärd är att välja friskare sorter med bättre motståndskraft mot mjöldagg.

 

 

 
KWS