KWS
   
 

Cercospora

Orsakas av: Cercospora beticola

Symptom:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Små, relativt runda bladfläckar (2–3mm), i mitten ljusgrå, med en omgivande rödbrun kant. Vid starka angrepp flyter fläckarna ihop och stora delar av bladet vissnar, vilket slutligen leder till att flera blad dör. Med hjälp av ett förstoringsglas kan man se grått svampmycel med svarta prickar (sporkapslar, pyknider). Symptomen syns först bara på enskilda plantor, men sjukdomen sprids över hela fältet genom regnstänk och vind.

Svampens sporer överlever på infekterade blastrester. Med kort växtföljd (korta intervall mellan betgrödorna) ökar risken för smitta. De första symptomen uppträder redan efter 5 dagar vid en relativ fuktighet på 96% och en temperatur på 23–27°C. Infektionen sker alltså främst vid fuktig och varm väderlek.

Riskfaktorer:

När raderna sluter sig ändras mikroklimatet i fältet och infektionstrycket ökar beroende på kvarvarande sporer från tidigare år (vid kort växtföljd) och användandet av bevattning.

Ekonomisk
betydelse:

Cercospora är en av de viktigaste bladsjukdomar på sockerbetor som odlas i fuktiga och varma områden (främst Mellan-europa). I Sydtyskland orsakar svampen delvis höga skördeförluster, medan det sällan bryter ut epidemier i norra Tyskland.

Bekämpning:

Kemisk behandling är möjlig, för närvarande finns dock inga registrerade preparat. En indirekt åtgärd är att välja resistenta sorter samt att ha en växtföljd på minst tre år mellan sockerbetsgrödorna

 Cercospora   cercospora 01 g

Cercospora beticola cercospora

 

 
KWS