KWS
   
 

Falsk Mjöldagg

Skadegörare: Peronospora farinosa
Symptom: Grått svampmycel på undersidan av bladet. De angripna bladen kröker sig neråt, är förtjockade och skiftar i färg på ovansidan av bladen. Tillväxten hämmas i de angripna bladen.
Skadegörarens biologi: Infektionen gynnas av fuktig och kall väderlek (hög luftfuktighet och temp mellan 10-17 ºC). Angreppen kan uppträda vid tidig vår samt återkomma på hösten.
Riskfaktorer:

Betor för fröproduktion och vildbetor är möjliga infektionskällor. Unga sockerbetsplantor är särskilt utsatta.

Ekonomisk betydelse:

Sjukdomen uppträder sällan i områden med fabrikssockerbetsodling. Skador med ekonomisk betydelse uppträder enbart i områden med sockerbetsfröodlingar.

Bekämpning: Vanligtvis ej nödvändigt.

 

 

 
KWS