KWS
   
 

Saftkvalitet

På sockerbruken strimlas och koks de levererade betorna.

Råsaften befrias sedan från organiska och oorganiska ickesockerämnen bl.a. genom tillsatsen av kalkmjölk, ock tunnsaften ångas ned till tjocksaft.

S.k. melassbildare, främst kalium, natrium och vissa organiska kväveföreningar binder delar av sockret och förhindrar att detta kan extraheras ur saften.

Natriumhalten är redan mycket lägre i de nyare sorterna, men det är fortsättningsvis en viktig uppgift för förädlarna att även sänka halten alfa-aminokväve, eftersom detta försvårar sockrets kristallisering.

Ökningen under de senaste åren av mängden utvinnbart socker beror dock också på en nästan halverad kvävegödselmängd.

 


 
KWS