KWS
   
 

Sockerhalt

Genom många års förädlingsarbete med sockerbetan har man ökat sockerhalten betydligt, och idag utgör den ca. 15 – 20 % av rotens färska vikt.

Med en vattenhalt på ca. 75 % utgör sockret alltså den största andelen av torrsubstansen.

Sockerhalt och rotskörd är vanligtvis negativt korrelerade, dvs. sorter med hög sockerhalt har en lägre rotskörd än sorter med låg sockerhalt.

Visste du egentligen hur mycket bitsocker som ursprungligen fanns i sockerbetans stamfader? Högst 5 gram socker – det motsvarar 2 bitar! Idag däremot är utbytet 140 gram socker, vilket motsvarar 56 sockerbitar.

 


 
KWS