KWS
   
 

Sockerskörd

Sockerskörden beräknas i ton per hektar, och beräknas med hjälp av rotskörden/ha multiplicerat med sockerhalten.

Det är växtförädlarnas uppgift att kombinera hög rotskörd med hög sockerhalt i en och samma sort för att uppnå en mycket hög sockerskörd, då detta är det viktigaste ekonomiska kriteriet.

 


 
KWS