KWS
   
 

Vitsockerskörd

I den sista processen av sockerframställningen skiljs sockerkristallerna ut från sirapen genom centrifugering. Sockerkristallerna tvättas sedan med vattenånga.

Så uppstår vitt socker, eller rent socker, och den verkliga skörden rent socker per hektar beräknas genom att dra förlusterna i produktion och melassbildning från den beräknade sockerskörden.

 


 
KWS