KWS
   
 

Fröförvaring över vintern

Ingen fröleverantör kan ta ansvar för om överlagrat frö hos odlaren inte har bra fältuppkomst, eftersom lagringsförhållandena varierar mycket på gårdarna.

 

Generella rekommendationer: fröet ska lagras i torra och svala utrymmen med jämn temperatur. Undvik absolut kalla maskinhallar och källare, vilka har hög luftfuktighet och stor temperaturvariation.

Om man på egen risk väljer att använda överlagrat frö ska man fördela det på så många såenheter som möjligt, så att det blandas med nytt fröutsäde. På så sätt minskar man risken i fält av en eventuellt lägre fältuppkomst hos det överlagrade fröet.

 

 
KWS