KWS
   
 

KWS träffar sockerbetsodlare under sommaren

Våra representanter Jaakko Perttu och Peter Rehn deltog i växtodlingsevenemanget Västankvarn Fältdag den 2. juli i Ingå. KWS monter besöktes av närmare 70 betodlare samt många andra intresserade, vilka bjöds på något kallt att dricka under den heta dagen.

Många betodlare har blivit positivt överraskade av LUCILLA KWS snabba groning och utveckling i betfälten. Också Claus Nymand från KWS spannmålsdivision fanns på plats och berättade bl.a. om Evolo-hybridrågen.

 

Den 15. juli träffades betodlare i Satakunda på Jaakkos gård i Kiukainen (bilden). Ett sjuttiotal betodlare deltog. På programmet stod aktuell betinformation av odlingschef Tero Tanner från Sucros Oy samt presentationer av KWS som företag och årets sockerbetssorter. På odlarträffen diskuterades olika åtgärder mot betnematoder och ramularia. Yara Finlands representant Antti Pakkanen berättade om sockerbetans gödsling.

 

FI_2009Event_Lucilla

 

FI_2009Event_Nordika

 

FI_2009Event_Feld

 

FI_2009Event_Scheune

 


 
KWS