KWS
   
 

Förädling

Växtförädlingen mål: Att anpassa våra kulturväxter till människans behov.

Varje urvalsprocess är ett ingrepp i en växts genom. Och detta sker redan i mer än 8000 år.

Växtförädling omfattar:

  • bevarandet av etablerade sorter
  • ständig vidareutveckling av kulturväxter, som utgör grunden i våra livsmedel.

De ökande kraven på odlingsegenskaper, vidareförädling och – som långsiktigt projekt – utökning av innehållsämnen, ger impulser för framtiden.

En växts genetiska grunduppsättning utgör basen för utvecklingen av en växts egenskaper. Genom genetiska nykombinationer eller utökning av den genetiska grunduppsättningen, blir det möjligt att möta de ständigt ökande kraven som ställs på våra kulturväxter. Detta är växtförädlingens uppgift.

För ytterligare frågor, var vänlig kontakta:

Stephanie Meinecke
PLANTA Angewandte Pflanzengenetik und Biotechnologie GmbH
Grimsehlstrasse 31
37574 Einbeck
Phone: ++495561 / 311 – 728
Fax: ++495561 / 311 – 243
e-mail: s.meinecke@kws.com


 
KWS