KWS
   
 

Historia

Företaget, som en gång grundades i Kleinwanzleben vid Magdeburg, har en historia som oskiljaktigt är förbunden med sockerbetans historia.

1856

-

Grundande i Kleinwanzleben vid Magdeburg

1900

-

Ett världsledande företag inom sockerbetsutsädesområdet med filialer bl.a. i Ukraina

1920

 -

Företaget påbörjar förädling av spannmål, foderbetor och potatis

1945

-

 Nystart i Einbeck

Sedan 1955

 -

Förädlingsprogrammet utökas med majs, foder-, olje-, och proteingrödor

Sedan 1961

 

Dotterbolag och delägda bolag i Europa och Amerika

1967/68

historisches Logo Lochow Petkus

Sammanslagning av spannmålsförädlingen Heine Peragis med Lochow-Petkus

 1972

 -

Det första laboratoriet för cellbiologi

1975

 

Införande av förkortningen KWS i företagsnamnet: KWS Kleinwanzlebener Saatzucht AG, tidigare Rabbethge & Giesecke Aktiengesellschaft
1984

-

PLANTA Angewandte Pflanzengenetik und Biotechnologie GmbH grundas

1991

 -

Återförvärv av förädlingsstationen i Klein Wanzleben

1996

 -

1996 Omsättningen för KWS växer till över 250 miljoner Euro (325 miljoner US$)

1999

-

1999 Ändring av bolagets namn till KWS SAAT AG

Invigning av det bioteknologiska forskningscentret ”Biotechnikum” i Einbeck

2000

 

2000 Antalet anställda i KWS-gruppen växer till över 2000.

Samarbete med vår franske partner LIMAGRAIN i Nordamerika och bildande av majsföretaget AgReliant

2003

 

Invigning av den nya byggnaden för administration i Einbeck

2003 Exportandelen i KWS-gruppens försäljning når 70%

2006

 

Företaget firar 150-årsjubileum
2008  

Integration av varumärkena Lochow-Petkus och CBT Twyford under KWS-paraplyet

2011   Expansion av potatisförädling med grundandet av det helägda dotterbolaget KWS POTATO B.V. följt av köp av 50% av aktierna i företaget van Rijn
2011   Omorganisation av forskning och utveckling: Institutet för växtförädling och PLANTA Angewandte Pflanzengenetik and Biotechnologie GmbH konsolideras under KWS SAAT AG

Idag

kws weltweit karte

KWS - ett globalt ledande företag i växtförädling, med verksamhet i mer än 70 länder över hela världen

 
 

 
KWS