KWS
   
 

Sockerbetor – Förädlingsmål

Mer än 150 års förädlingsarbete ligger bakom dagens sockerbetssorter, som ger lantbrukaren höga skördar och en säker inkomst. KWS arbetar med en mångfald olika förädlingsaktiviteter på ett internationellt plan. Enbart i Tyskland omfattar förädlingsprogrammet för sockerbetor hos KWS varje år över 10.000 m2 odlingsareal under glas, 24.000 isolerade parceller på drygt 80 hektar och mer än 30.000 korsningar med självbefruktning.

Sedan 60-talet bedrivs en intensiv hybridförädling av sockerbetor.

De viktigaste förädlingsmålen är:

  • Skörd
  • Motståndskraft
  • Kvalitet

Vetenskapliga framsteg möjliggör ytterligare differentiering och uppdelning:

  • Nya resistenser
  • Nya kvalitetsparametrar

Förbättrade fysiologiska egenskaper gör, att antalet bearbetade egenskaper – som t.ex. hos sockerbetor för närvarande är ca. 25 stycken, ständigt stiger.

Med hjälp av gentekniska metoder förväntas nya resistenser. Dessutom är det möjligt att använda sockerbetans höga avkastningsförmåga, sockerbetsodlingens högt utvecklade produktionssystem samt sockerbrukens effektiva upparbetningsteknologi

till en kostnadseffektiv produktion av andra ämnen än socker. Den fortsatta forskningen inom växten biologiska system kommer, särskilt hos sockerbetan med sin höga assimilationseffektivitet, att öppna vägar till nya horisonter.

 

 

 
KWS