KWS
   
 

Sjukdomar

Frisk blast blir allt viktigare

Frisk blast är en central faktor för en framgångsrik betodling: Endast med en sund bladapparat kan den genetiska avkastningspotentialen hos sockerbetan utnyttjas fullt ut från sådd till skörd.

Allmän och mild betvirusgulsot (BYV och BMYV)

Alternaria 

Bakteriella bladfläckar 

Betmjöldagg 

Betrost 

Cercospora

Falsk Mjöldagg 

Phoma 

Ramularia 

De gröna bladen är betornas solkraftverk och sockerfabriker.

Friska blad är förutsättningen för:

  • Fullständig omsättning av solenergin till växtlighet, avkastning och socker
  • Hög kvalitet genom låga halter av melassbildare, särskilt alfa-amino-kväve.
  • Naturligt bladbyte, utan förlust i avkastning och sockerhalt
  • Reducerat behov av bekämpningsmedel
  • Minskad risk för uppbyggnad av infektionspotential i jorden genom kvarlämnad, smittad blast

 
KWS