KWS
   
 

Mål

Fram till 70-talet hade höga skördar och anpassning till den ökande mekaniseringen inom växtodlingen högsta prioritet.

Under 80-talet fick resistensförädlingen mot sjukdomar och skadegörare samt förbättring av upparbetningskvalitén ökad betydelse.

Sedan 90-talet har ytterligare förädlingsmål tillkommit: förbättring av näringsämneseffektiviteten och anpassningen till Low –input odling, samt användningsmöjligheter inom Non-Food området.


Översikt över förädlingsmålen:

Skörd

 • Sockerskörd
 • Utvinnbar energi
 • Kärnskörd

Kvalitet

 • Upparbetning
 • Föda
 • Foder
 • Non-Food / Återväxande råvaror

Motståndskraft

 • Sjukdomar ( svamp, virus, bakterier)
 • Skadegörare ( insekter, nematoder)

Näringsämneseffektivitet

 • Kväve
 • Fosfor

Odlingsegenskaper

 • Ståndfasthet
 • Monogermination
 • Stocklöpningsresistens

Viktiga förädlingsaspekter

 • Kontrollerad pollinering

 
KWS