KWS
   
 

Förädlingsmetoder

Spektret av förädlingsmetoder utvidgas och förbättras kontinuerligt.

Sedan 70-talet används också i stigande omfattning biotekniska metoder. Det har dock visat sig att de nya metoderna inte kommer att ersätta de klassiska, utan istället fungera som ett komplement till dessa.

Den utslagsgivande faktorn förblir, att det viktiga är vilka nya egenskaper en ny sort uppvisar, inte med vilka metoder sorten förädlades fram.

Den bioteknologiska forskningen hos KWS bedrivs av det helägda dotterbolaget PLANTA.


 
KWS